مقاله آنالیز بیوانفورماتیکی حساسیت زایی پروتئینهای جدید در موجودات تراریخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ژنتیک در هزاره سوم از صفحه ۲۸۴۷ تا ۲۸۵۵ منتشر شده است.
نام: آنالیز بیوانفورماتیکی حساسیت زایی پروتئینهای جدید در موجودات تراریخته
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موجودات تراریخته
مقاله ارزیابی آلرژنیسیته
مقاله آلرژن ها
مقاله آنالیز In Silico

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهیاری فرد نجف
جناب آقای / سرکار خانم: مینوچهر زرین
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موجودات تراریخته اهمیت، کاربرد و گستره وسیعی در زیست فناوری دارند. گیاهان تراریخته در دهه اخیر به منظور تولید مواد غذایی و مصارف صنعتی رشد و توسعه قابل توجهی داشته اند. چراکه استفاده از گیاهان و محصولات تراریخته با توجه به محدودیتهای افزایش سطح زیر کشت، راه حلی کلیدی پاسخ به تقاضای روزافزون غذا در جهان است. از اینرو ایمنی مصرف محصولات تراریخته یکی از ضروریات مهم به شمار می رود. یکی از مهمترین موارد ایمنی، اطمینان از حساسیت زا نبودن (غیر آلرژن) پروتئین های جدید در موجودات تراریخته است. آلرژی و آلرژن ها حدود یک سوم جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار داده اند. آلرژن پروتئین یا گلیکو پروتئینی است که بوسیله سیستم ایمنی افراد دارای حساسیت شناسایی می شود. تاکنون حدود ۱۶۰۰ آلرژن شناسایی شده اند. آنالیزهای بیوانفورماتیکی یکی از ابزارهای کارآمد و اولیه برای تعیین آلرژنیسیته پروتئین های جدید به شمار می آیند. این کار بوسیله پایگاه های اطلاعاتی آلرژن ها با قابلیت جستجو و محاسبه میزان مشابهت توالی پروتئین جدید با پروتئینهای آلرژن قبلی صورت می گیرد. بر اساس مقررات بین المللی این محاسبه مشابهت در سه سطح توالی کامل، توالی ۸۰ اسیدآمینه ای (دامنه) و توالی ۶ تا ۸ اسیدآمینه ای انجام می شود. درجه تاثیر و سودمندی آنالیزهای بیوانفورماتیکی آلرژنیسیته موجودات تراریخته جدید، ارتباط مستقیمی با ماهیت و محتوای پایگاه های اطلاعاتی دارد که در تحلیل از آن استفاده می شود. اخیرا تعداد پایگاه های اطلاعاتی آلرژن ها افزایش یافته اند و هر کدام نیازهای خاصی را برآورده می سازند. این پایگاه های اطلاعاتی در حجم داده ها، سازماندهی و قابلیت ها تفاوت دارند. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی پایگاه های اطلاعاتی حاوی آلرژن ها، شاملIUIS ،AllAllergy ،AFDS ،Allergome ،InformAll ،AllergoPharma ، SDAP،EVALLER ،ALLERDB ،Biopep  آنالیز بیوانفورماتیکی توالی های پروتئینی به منظور بررسی آلرژنیسیته با استفاده از این پایگاه ها نیز تبیین گردیده است.