سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نصیر برادران رحمانیان – رییس ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی
گل آذین یدالهی – کارشناس حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی
جعفر شهامت – معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی

چکیده:

پژوهش های اپیدمیولوژی در مباحث ایمنی و ترافیک میتواند پایه دانش فراوانی درامور مهندسی حمل و نقل و ترافیک به شمار آید بطوری که با یافت ههای حاصل از آن می توان به بسیاری از سوالات در زمینه وضعیت ایمنی حمل و نقل پاسخ داد و راهکارهای متناسبی به کار گرفت. در رابطه با آسیبهای عابرین پیاده در تصادفات وسایل نقلیه، پژوهش های اپیدمیولوژی و آناتومی محدودی وجود دارد. دراین مطالعه و در فاصله زمانی دو ساله ( ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ )، نوع آسیبهای وارده به عابرین پیاده در اثر برخورد وسایل نقلیه در راههای برون شهری که منجر به مرگ آنها شده و مواردی چون نوع وسیله نقلیه و سن عابرین پیاده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت توزیع دقیق آسیبها و فراوانی آنها به تفکیک نقاط بدن مشخص شده است. براساس اطلاعات ثبت شده پزشکی قانونی، تعداد ۲۵۳ عابرپیاده که در طی سالهای فوق به دلیل تصادف در جاد ههای استان خراسان رضوی جان خود را از دست داده اند مورد مطالعه دقیق قرار گرفته بطوری که هدف اصلی این تحقیق، بررسی مکانیسم های شایع ترومای عابرین پیاده در اثر تصادفات جاد های و پیشنهاد راهکارهای متناسب جهت جلوگیری از مشکلات ناشی از آن می باشد