سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افسانه حسن زاده حقیقی – کارشناس ارشد علوم تربیتی ، مدرس دانشگاه پیام نور واحد شیراز

چکیده:

اخلاق و تربیت اخلاقی از دغدغه های جدی بشر امروزی است پیامبران که معلمان بزرگ اخلاق هستند و تربیت کنندگان الگوهای بزرگ اخلاقی ، با شیوه خاص به نشر اخلاقیات در جامعه بشری پرداختند آنها شیوه ی انذار و تبشیر را برگزیدند و به توصیف بهشت با نعمت هایش و جهنم با آتش و عذابش پرداختند.در این پژوهش ثابت می شود این شیوه ی تربیت اخلاقی توسط پیامبران بزرگ الهی با نظریه رشد اخلاقی گلبرگ مطابقت دارد و همچنین هرم نیازهای مازلو را تایید می کند و اهمیت مرحله «تادیب» را در تعلیم و تربیت نشان می دهد.