سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدحسین آصفی نژاد – حوزه معاونت مهندسی نیروگاه
عبدالکریم ذاکرنیا – مدیر نیروگاه شهید مدحج(زرگان اهواز)-
رضا هارونی – حوزه معاونت مهندسی نیروگاه
مجید ممتاز – حوزه معاونت مهندسی نیروگاه

چکیده:

در هفتم مهرماه سال ۱۳۸۶ یکی از توربین ژنراتورهای نیروگاه زرگان اهواز اوراسپید شد. بر اثر آن، مجموعه ژنراتور تا حدود۸۰ درصد تخریب شد. در نگاه اول حجم حادثه به گونه ای بود که امکان بازسازی برای ژنراتور متصور نبود. اما به دلا یل مختلف، از جمله تحریم های اقتصادی، تصمیم به بازسازی ژنراتور آسیب دیده با کمک توانمندی های داخلی گرفته شد. هدف از این مقاله ارائه تجارب ارزشمند این پروژه و همچنین برآورد فنی- اقتصادی هزینه های های هنگفت ناشی از این حوادث در مقایسه با هزینه های تعمیرات پیشگیرانه و پیشبینانه می باشد