سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هستی فتوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طب
مولود چرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طب
مسعود برادران – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

از اهداف هرنوع آموزش می توان به تغییر در دانش بینش و ایجاد و پرورش توانایی ها و مهارت ها در فراگیران اشاره نمود تا این تغییرات به بهبود زندگی فرد منجر شوداز جمله مباحث جدید در آموزش علوم مختلف کارآفرینی است کارآفرینی را باید یکی از ضروریات عصر جدید دانست عصری که به جامعه اطلاعاتی و هنگامه جهانی شدن موسوم است و دربردارنده پیامدهای مهمی همچون فراگیری فناوریهای نوظهور تغییر و تحولات شتابناک در عرصه مبادلات بشری و رقابت شدید و بی رحمانه در عالم کسب و کار است کارآفرینی در کشاورزی به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصادی در هر جامعه درکنار بخش صنعت و خدمات جایگاه ویژه ای دارد. و در برگیرنده زندگی حداقل نیمی از جمعیت کشور و بخش تامین کننده غذای جوامع بشری است امروزه بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی به یکی از معضلات بزرگ درجامعه ما تبدیل شده است که برخی از دلایل این پدیده را می توان سطح پایین آموزش ها و عدم آموزش و توسعه مهارتهای کارآفرینی و اشتغال زایی در نظام آموزش عالی کشور دانست از این رو آموزش کارآفرینانه کشاورزی مهمترین تلاشی است که بستر لازم جهت فراگیری دانش و مهارتهای ضروری را برای افراد علاقه مند خصوصا دانشجویان دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشاورزی که جویای مشاغل خاص و چالش انگیز هستند فراهم می کند هدف مطالعه حاضر بررسی جایگاه و نقش آموزش کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی به عنوان عاملی کلیدی در جهت مبارزه با معضل بیکاری فارغ التحصیلان این رشته می باشد.