سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محبوبه جوادیان لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی دانشگاه تهران
محمد کامران کنفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

درفرآیند تغییرات سریعی که بواسطه تکنولوژیهای ارتباط دربستر اقتصادمبتنی بردانش ایجاد شده ست تفکرسنتی قدرت بازو جای خود را به قدرت فکرودانش داده است مدیریت فکری انسان ه بیش ازهرزمان دیگر ازارزش برخوردار شده است به گونه ای که دربرخی نظریه های دانشمندان به این دوره زمانی عصرکارافرینی اطلاق شده است چرا که امروزه توسعه فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی کشورها درسایه وجود مدیران خلاق و نوآور پیش می رود افراد خلاق و ریسک پذیری که با برخورداری ازتوانایی های بالقوه خود درزمینه های مختلف تغییر و تحول ایجاد می کنند بدون تردید سازمان های عصرحاضر با تحولات و تهدیدات گسترده ای روبرو هستند از این رو تضمین و تداوم حیات و بقا سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روشهای جدید مقابله با مشکلات می باشد که به نوآوری ابداع خلق محصولات فرایندها وروشهای جدید بستگی زیادی دارد دراین میان ازکارافرین بعنوان موتورحرکت توسعه اقتصادی یاد میشود درواقع کارافرین عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری می باشد موج گسترده فعالیت های اقتصادی و تکنولوژی همراه باتغییر روشها و نگرشها طی دو دهه اخیر توجه بسیاری ازسازمان ها را به اموزش و پرورش و همچنین جذب و بکارگیری مدیران کارافرین سوق داده است.