سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی نورائی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

روند پرشتاب واگذاری فعالیت های توزیع برق کشور به بخش خصوصی در سالیان اخیر، حرکتی است که از تحولات اجتماعی، تکنولوژی و صنعتی سرچشمه گرفته و با گسترش فرهنگ مشتری مداری و متنوع شدن نیازهای مشتریان و مشترکین برق، چالشهای جدیدی را در برابر مدیران این صنعت قرار داده است. در این راستا و با توجه به تغییرات محیطی بی تردید اتخاذ استراتژی های مناسب توسط شرکت های توزیع برق اهمیت ویژه ای داشته و قدر مسلم اینکه دستیابی به اهداف این استراتژی ها نیازمند تلاش مضاعف و همراهی نیروی متخصص و کارآمد می باشد. بدیهی است که در این زمینه یکی از استراتژی های موثر و شناخته شده توسعه و بهسازی منابع انسانی است که نهادینه شدن امر آموزش در تفکرات مدیریت شرمت های توزیع برق می تواند ضمن ارتقای دانش و مهارت کارکنان اثربخشی سازمانی آموزش ها را نیز میسر سازد.