سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

صادق اصغری لفمجانی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
زهرا محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

پدیده بیکاری یکی از معضلات مهم اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود که موجب بروز ناهنجاری های فراوان درزمینه های گوناگون می گردد. جامعه روستایی ما نیز با مسأله افزایش تعداد بیکاران مواجه می باشد و اگربا این پدیده از ابتدا و بصورت ریش های مقابله نگردد بحرا نهای بزرگ و غیرقابل جبرانی ایجاد خواهد شد. از آنجا که برای ایجاد کسب و کارهای جدید، به مهارت و دانش منحصر به فردی نیاز است و سرمایه ی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می کند بنابراین برمبنای معیارهای رایج، تحصیل، آموزش و تجربه کاری مهم هستند. یکی از کارکردهای اصلی آموزش، تربیت افرادخلاق و کارآفرین می باشد و با توجه به اینکه امروزه بشر در عرصههای مختلف با چالشهای عظیمی مواجه بوده که که در واقع فرآیند » کارآفرینی « محوریت مشترک تمامی آنان توسعه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی است، بنابراین تاسیس یک شغل بر مبنای یک فکر و یک ایده ی نو است، راهبردیست برای حل مساله ی اشتغال و ایجاد و خلق عرصه های نوین در جهت رشد و پویایی و تولید ثروت در جامعه، که با توجه به اهمیت کلیدی آن در اقتصاد، کشورهای گوناگون مجدانه برنامه های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه ی خود تدارک دیده اند. هدف این مقاله بررسی آموزشکارآفرینی ونقش آن در توسعه پایدار روستایی و ارائه راهحلهایی برای دستیابی به این اهداف است