سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

زهره سبزیانپور – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
هانیه خدایی – دانشجوی دکترای کارآفرینی
مهیار شهسواری – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

چرخهای توسعه همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آید براساس آمار و ارقام موجود طی چند دهه گذشته دولتها بطور جدی به توسعه کارافرینی و آموزش آن پرداخته اند متاسفانه در کشور ما به دلایل گوناگون به آموزش و پرورش کارافرینی و ترغیب افراد بالقوه کارافرین و نوآوری چندان توجهی نشده است اتخاذ یک استراتژی درست توسعه کارافرینی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران اهمیت بسزایی دارد از آنجا که آموزش و پرورش نقش کلیدی در تربیت و پرورش افراد جامعه دارد لازم است تا پایه های فرهنگیارزش کارافرینی درمدارس ریخته شود و مدیران و معلمان سازمان در جهت تربیت کارافرینان آینده که دانش آموزان امروز هستند سیاستها و اقداماتی سازنده اتخاذ کنند.