سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیده راحله حسینی – کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست.
سیده الهام حسینی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.

چکیده:

در سالهای اخیر مشکل اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی در کشورمان برای سیاستگذاران بسیار حائز اهمیت بوده است. در این بین، اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی، به دلیل نقش بارزی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ایفا می کند، از اهمیتی دو چندان برخوردار است. از سوی دیگر ظرفیت بخش دولتی در چند سال اخیر برای استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی به ویژه فارغ التحصیلان کشاورزی رو به کاهش بوده است. بنابراین ارائه تعریف جدیدی از اشتغال و گذر از کاریابی به کارآفرینی می تواند راهکار مناسبی در این زمینه عرضه کند. همچنین پژوهشها نشان می دهد که مهمترین عامل موثر در حرکت کارآفرینی از قوه به فعل، بروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آموزش است. از این رو در این مقاله سعی بر این است که به مقوله آموزش کارآفرینی به عنوان رویکردی نو در جهت حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی پرداخته شود