سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

فرهاد هادی نژاد –
سجاد حبیبیان – مدرس دانشگاه
محمدعلی رمضانی – کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
معصومه جانعلی زاده چوبستی – کارشناس ارشد

چکیده:

هدف این مقاله درنظرگرفتن الزامات مورد نیاز رویکردبخشی صنعتی به منظور آموزش کارافرینی بخش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ict می باشد یکی ازچارچوب هایفرایند تغییر اصطلاح آموزش کارافرینی تمرکز ویژه رویICT است مطالعات انجام شده درارتباط با برنامه های توسعه اغلب کشورها نشان میدهد که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات درفرایند رشد کشورهای مختلف نقش کلیدی دارد دردو دهه گذشته نیز کشورهای پیشرفته صنعتیدارای فناوری جدید به آن به عنوان محور بنیادین توسعه توجه بسیار کرده اند بطوریکه هریک از کشورها طرحهای ملی و منطقه ای ویژه ای را برا یتوسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات اجرا کرده است تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با برخورداری از ویژگیها و قابلیت های گوناگون توانسته است انعطاف پذیری بسیاری را درزمینه کارافرینی از خود نشان دهد.