سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رقیه گرائلی شیخ – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که نظام های آموزشی، با برنامه ها، اهداف، محتوا و سایر عوامل آموزشی خود، نقش مؤثری در توسعۀ کارآفرینی افراد دارند. بازنگری در برنامه های درسی و آموزشی و اصلاح آن برای کمک به توسعۀ آموزش کارآفرینی، محور توجه اغلب نظام های آموزشی کشورهای مختلف است. در این میان توجه و پژوهش درباره عوامل مؤثر بر کارآفرینی (آموزش کارآفرینی، معلم و روش تدریس کارآفرینانه) از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین هدف این مقاله این است که به شیوه ی تحلیلی- سندی و کتابخانه ای به این موضوع بپردازد که آیا کارآفرینی اکتسابی است یا ذاتی؟ با توجه به نقش معلم در آموزش کارآفرینی چه روش تدریس کارآفرینانه- ای را در پیش گیریم؟ به طور کلی این نتیجه حاصل آمد که کارآفرینی فرایندی نسبتاً اکتسابی است ؛ همچنین معلمان عنصر کلیدی در ترویج آموزش کارآفرینی محسوب می شوند و مرور ادبیات تحقیق روش تدریس مختلفی را نشان می دهد که اکثر آنها تغییر آموزش سنتی کارآفرینی به سمت پذیرش روشهای تدریس نوین کارآفرینی که مبتنی بر عمل است می باشد. بنابراین معلمان باید از ترکیبی از روشهای پیشنهاد شده استفاده نمایند و در روش تدریس خود بسیار انعطاف پذیر باشند.