سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رحیمی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

پس ازاجرای قانون استقلال شرکت های توزیع و فراهم آمدن فرصتی مناسب برای استدلال فعالیت های آموزش نیروهای پیمانی شرکت به منظور توسعه فراگیر آموزش و ارتقا جایگاه آموزش درموضوعات محوری خدمات مشترکین بهره برداری توسعه و احداث و اصلاح و بهینه قرار داد PC و خدمات عمومی پیمانکاران و همچنین به منظور افزایش ظرفیت پیمانکاران و توسعه کیفی اجرای پروژه های توزیع صدورکارت صلاحیت فردی مورد توجه قرارگرفته جهت کنترل سطح کیفی نیروی انسانی پیمانکاران برای اطمینان از کیفیت اجرای پروژه های توزیع صدورکارت صلاحیت فردی با توجه به عامل بخش تهدید عدم انگیزه جذب نیروی انسانی دائم دراین فرایند قرارگرفته است و نکته اساسی دراین رویکرد پاسخ به این عامل تهدید است و صدورکارت صلاحتی فردی به کلیه نیروهایی که دراین آموزشها شرکت نمایند اگرچه متعلق به هیچ یک از شرکت های پیمانکاری نباشد قابل واگذاری است.