سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابولفضل کریمیان – معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

یکی از ارکان اصلی ارتقاء خدمات شهری،آموزش می باشد ،آموزش مداوم، منجربه افزایش میزان سطح آگاهی و ارتقاء سطح خدمات در جامعه می شود. حمایت ازکاربرد آموزش جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار شهری، توسعه مشارکت اجتماعی، ایجاد نهادهای آموزشی و تحقیقاتی و افزایش سطح وکیفیت دانش نیروهای تخصصی و شهروندان را به همراه دارد. با توجه به نوع فعالیت نیروهای خدمات شهری در زمینه جمع آوری پسماند و تنظیف معابر آموزش مسائل بهداشتی و شغلی می تواند به ارتقاء سطح خدمات و حفظ سلامتی نیروها و خانواده آنها بسیار موثر باشد.