سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مینو ولی پور – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
مژگان ولی پور – فوق دیپلم زیست شناسی

چکیده:

مدیر در یک تعریف ساده به معنای اداره کردن امور سازمانی است و مدیر کسی است که در فرایندکار و نحوه اجرای کار نقش نظارت و هدایت را دارد اماتعاریف جدید از این مفهوم نشان میدهد که مدیریت واجد ویژگیهای مختلفی است که توجه به آنها در روشن ساختن این مفهوم مفید خواهد بود ویژگی نخست این است که مدیریت یک روش علمی بر ای هدایت محیط کار و یا فضای سازمانی است و در آن هنر و مهارتهای فنی اخلاقی و اجتماعی حرف اصلی را میزند ویژگی دوم این است که مدیریت یک فرایند علمی است که برآیند آن باید به کارآمدی موثر سازمان و عوامل و منابع انسانی منجر شود. همانطور که میدانیم در گذشته تمرکز اصلاحات بر تغییرات و نوآوری سراسریدر برنامه ریزی های درسی بوده است اما اکنون این توجه به مدرسه است و داشتن مدارس مفید حاصل کارجمعی و هماهنگی بین کلیه پارامترهای داخلی و خارجی نظام مدرسه است.