سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بند
عباس حاجی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بن
داریوش کریمی – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

چکیده:

برخورداری از محیط زیستی سالم و پاک به عنوان بستر فعالیت های انسانی، برای نسل فعلی و آینده از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت از طریق آموزش و ترویج محیط زیست جهت دستیابی به توسعه پایدار امکان پذیر است. در این پژوهش سعی شده است بر مبنای آلودگی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، ضرورت آموزش و ترویج آن برای دستیابی به توسعه پایدار در عرصه حفاظت اصولی از محیط زیست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج نشان می دهد با توجه به رویکرد مشارکت آگاهانه در آموزش محیط زیست که دارای فراگیری بالا، تأثیرپذیری پایدار ، برخورداری از مقبولیت اجتماعی و هزینه کمتر می باشد، نیاز است تا گام های اساسی در این زمینه برداشته شود. از آنجا که آموزش یکی از مناسب ترین راه ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی می باشد، لازم است مقوله آموزش و ترویج محیط زیست در قالب یکی از ضروریات دستیابی به توسعه پایدار مورد بررسی قرار گیرد