سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد احدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگ
زهرا ملک پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگ

چکیده:

از نظر صاحب نظران یکی از علل مهم ایجاد ناکامی در کسب اهداف کلیدی، نبود کارکنان شایسته در سازمان عنوان شده است. بهبود عملکرد و بهره وری منابع انسانی در سازمان از مباحث مهم و مورد توجه مدیران می باشد. با توجه به اینکه رکن اصلی و تصمیم ساز هر سازمانی منابع انسانی می باشد قرار دادن افراد در جایگاه های مناسب با خصوصیات شخصیتی انگیزه ها و توانایی های آنها و همچنین آموزش و بهسازی آنها بسیار مهم و ضروری است یکی از رویکردهای نوینی که در زمینه آموزش منابع انسانی مطرح شده است کاربرد مدل های شایستگی ها جهت طراحی برنامه های آموزش توسعه و بهسازی کارکنان است در این مقاله سعی شده است با ارائه مفهوم و مدل های مطرح در حوزه مدیریت شایستگی فرآیند سه مرحله ای طراحی برنامه های آموزشی بر اساس مدل شایستگی ارائه شود.