سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مینوسپهر – کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز
ایوب کریمی جشنی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

کلید موفقیت درسیستمهای مدیریتپسماند آگاهی و مشارکت عموم افراد جامعه در برنامه های آن میب اشد وجود خدمات گیرندگان آگاه نه تنها درجهت پیشبرد اهداف موثر است بلکه موجب کاهش هزینه ها به واسطه همکاری و حمایت مسئولانه آنها خواهد شد علاوه بر این آموزش افراد شاغل در سیتسم مدیریت پسماند به عنوان متصدیان اولیه کاهش و کنترل آلودگی ها از مبدا باید به عنوان یک اصل همیشگی و مداوم پیش از شروع به کار و طی زمان اشتغال مورد توجه قرارگیرد. دراین مطالعه ابتدا وضعیت موجود آموزش و اطلاع رسانی دراین زمینه پسماندها در ۸۶ شهر و ۱۶۸ روستای استان فارس مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد که در ۱۸ درصد از شهرها آموزش درهر دو بخش پرسنل و شهروندان و در ۷ درصد تنها در بخش پرسنل و در ۲ ۱درصد در بخش شهروندان و اکثرا بصورت مقطعی صورت گرفته و در روستاها هیچگونه آموزش اصولی انجام نگرفته است. سپس راهکارهای مناسب اجرایی در دو بخش پرسنل در دو سطح آموزش مدیران و کارشناسان و آموزش پاکبانان و شهروندان در دو سطح آموزش عمومی و آموزش تخصصی گروه های هدف جهت بهبود وضعیت آموزش و اطلاع رسانی به همراه پیش نیازهای موفقیت اجرای آنها ارایه شده است.