سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا ماشاالهی نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
عباس شکاری – عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

چکیده:

کارآفرینی موضوعی است که امروزه توجه بیشتر سیاستگذاران ، برنامه ریزان و مجریان امور کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است. اغلب کشورها به این نتیجه رسیده اند که برای کسب موفقیت اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی و عرضه خدمات و تولید محصولات در سازمانها و شرکت ها، به توسعهی کارآفرینی نیاز دارند، تا به عنوان عامل اصلی تغییر و محرک اصلی توسعه ، حرکت هایی را آغاز کنند و منجر به خلاقیت و نوآوری مستمر شوند. در سالهای اخیر تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد به خلاقیت و نوآوری به عنوان پیش نیاز تحقق کارآفرینی انجام گرفته است. از این رو در این مقاله، ضمن بیان مختصری از تعاریف و مفاهیم کارآفرینی، به تبیین تمایز کارآفرینی و اشتغال زایی پرداخته و سپس به برخی پیامدهای مهم کارآفرینی اشاره میشود. در پایان نیز ضمن جمع بندی مطالب، پیشنهاداتی در این خصوص ارائه می شود.