سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحجت اله موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
معصومه منتشلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه کردستان

چکیده:

فرهنگ شهروندی مفهوم نوین است که در هزاره ی سوم اهمیت یافته است و فرهنگ شهروندی در قالب هنجارها و ارزشها الزاماتی را به زنگی انسان ها وارد ساخته است . از آنجا که این ارزش ها وهنجارها در جوامع مختلف دارای تنوع و تفاوت بوده شهروند امروز برای مواجه با آن در دنیایی که تعاملات در آن گسترده شده نیازمند برخوردی مناسب با آن می باشد که مفهوم هوش فرهنگی می تواند در نزدیک کردن فرهنگ ها یاریگر و مؤثر باشد در این مقاله ضمن بررسی این دو مفهوم و مؤلفه های آنها به ارتباط این دوو ارائه ی مدلی جهت نهادینه کردن هوش فرهنگی در دانشگاه ها خواهیم پرداخت.