سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صمد بنیسی – استاد فراوری مواد معدنی،بخش مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

باتوجه به روند خصوصی سازی دربخشهای مختلف برای بقا درعرصه آموزش مهندسی درقرن جدید باید به نیازها و علایق دانشجویان و انتظارات پذیرنده دانشجویان توجه لازم را مبذول داشت آموزش یک طرفه سنتی بدون توجه به براورده شدن نیازهای واقعی دانشجویان و اتخاذ شیوه های ناسازگار با شرایط زمانی و مکانی دیگر قادر به ادامه حیات نخواهد بود درآموزش مشتری مدار هدف دانشجویان فراگیری مطالبی است که بتوانند با آنها زندگی و کسب درآمد کنند ازطرف دیگر هدف آموزش دهنده دراین سیستم ارایه مطالب کاربردی به بهترین شیوه جهت حفظ شغل خدمات و ارتقای مرتبه است ازخصوصیات اصلی اموزش مهندسی مشتری مدار میتوان به طراحی تدریس براساس حل مساله کارآفرینی ذاتی با تدریس هدفمند متنوع سازی روشهای ارایه درس اموزش با جهت گیری تشویق کارگروهی ملموس سازی مباحث درسی با ارایه مثالهای کاربردی به کارگیری روشهای آموزش چند رسانه ای – نهاد سازگار کردن ارزشیابی دانشجویان با ارزیابیهای خارج از دانشگاه و ارایه برنامه درسی دقیق اشاره کرد