مقاله آموزش ناکارآمد و فرآیند چاقی در نوجوانان تهرانی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۶۲ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: آموزش ناکارآمد و فرآیند چاقی در نوجوانان تهرانی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله نوجوانان
مقاله چاقی
مقاله مطالعه کیفی
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی فراهانی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: غفرانی پور فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حیدرعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تبیین نارساییهای آموزشی در زمینه ترویج سبک زندگی سالم و پیشگیری از چاقی از دیدگاه نوجوانان و مادران انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر با رویکرد نظریه مبتنی بر زمینه صورت گرفت. در کل ۵۲ نوجوان و ۱۶ مادر در این پژوهش شرکت کردند. جمع آوری داده ها از دو منطقه شمالی و جنوبی شهر تهران و با برگزاری ۲۳ مصاحبه فردی و ۱۲ بحث گروهی متمرکز با نوجوانان دارای اضافه وزن و مادرانی که دارای کمینه یک نوجوان چاق بوده اند، صورت گرفت. تمام مصاحبه ها و بحث های گروهی ضبط شده و بلافاصله پس از اتمام پیاده شدند. فرآیند آنالیز داده ها به طور همزمان و با استفاده از روش اشتراوس و کوربین صورت پذیرفت. یافته ها: بر اساس یافته های بررسی حاضر، آموزش ناکارآمد در قالب دو مفهوم کلی “ساختار آموزشی تک بعدی مدارس” و “آموزش همگانی ناکارآمد” تبیین شد. ساختار آموزشی تک بعدی مدارس با ویژگی های “درس محوری” و “فشردگی برنامه های آموزشی” و آموزش همگانی ناکارآمد با چهار زیر طبقه “ضعف محتوا”، “فقدان برنامه های جامع آموزشی”، “شیوه نامناسب ارایه پیام” و “پیام های متناقض” تبیین شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ساختار آموزشی تک بعدی مدارس و آموزش همگانی ناکارآمد مهم ترین مصادیق ناکارآمدی آموزش در جامعه ما می باشد که نقش مهمی در اتخاذ رفتارهای مرتبط با چاقی و در نهایت افزایش وزن نوجوانان تهرانی دارد. یافته های به دست آمده از این بررسی می تواند در برنامه ریزی های ارتقا سلامت با هدف ترویج سبک زندگی سالم و پیشگیری از چاقی در کودکان و نوجوانان موثر باشد.