سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرمند فرزین – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش شیمی دانشگاه تربیت دبیر رجایی و دبیر ش
فرزانه فرزین – آموزگار مقطع دبستان شهرسامان

چکیده:

با توجه به سند چشم انداز توسعه بیست ساله ایران ، باید بر آن شد منابع جدید انرژی پاک تر و تجدید پذیر به غیر از سوخت های فسیلی مورد استفاده قرار گیرد.در ایران وجود زمینه مناسب اقلیمی گسترش انرژیهای نو را فراهم آورده است.علاوه بر آن با دست یافتن به فناوری های جدید مثل انرژی هسته ای و نیز پیل های سوختنی می توان تا حد زیادی از دغدغه های انرژی آینده کشور را کاست، یکی از مهمترین اقدامات لازم اطلاع رسانی و آشنا کردن دانش آموزان و دانشجویان ، علی الخصوص دانش آموزان ابتدایی با مابحث انرژی نوین است.حال مساله این است که چطور می توان دانش آموزان ابتدائی را با این مفاهیم به طور فعال آشنا کرد و آنها را به این مفاهیم علاقه مند کرد.با کودکان به زبانهای گوناگون می توان حرف زد : زبان قصه ، زبان شعر ، … اما گویاترین زبانی که همه کودکان در سنین گوناگون و با بهره های هوشی متفاوت می توانند آن را درک کنند ، بازی است .بازی ، جوهر زندگی و پنجره ای به دنیای کودک است.در بازی ، کودکان استقلال دارند ، نظر می دهند و مشکلات خویش را حل می کنند .بازی های آموزشی ، موثرترین و پرمعناترین راه یادگیری کودکان است…این مقاله به بررسی تاثیر بازی از دیدگاه های مختلف در آموزش انرژی می پردازد و به عنوان نمونه به معرفی یک یبازری «جزیره انرژی» می پردازد که نقش بسزایی در آموزش فعال و پویای انرژی نو دارد.