سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عظیمی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

دوران معاصر دوران افزایش آگاهیهای زیست محیطی و توجه بر نقش محیط زیست سالم در ارتقاء کیفیت و کمیت حیان انسان است عوامل بسیاری در توفیق طرحها و برنامه های مورد نظر ایفای نقش می کنند که نیروی انسانی یکی از مهمترین آنها می باشد با توجه به تأثیر انسان بر سرنوشت محیط زیست خود به طور کلی یکی از مهمترین اقدامات برای رفع مشکلات زیست محیطی، ارتقاء فرهنگ عمومی در این زمینه است که این خود نیازمند آموزش محیط زیست می باشد. ما محتاج آنیم که آگاهیهای زیست محیطی را به صورت جزیی از معارف همگانی در آوریم با اصلاح ساختار نظام قوانین مدیریت و نظام آموزشی کشور و اصلاح کاربری های مختلف زمین و منابع استاندارد ها و ضوابط دقیق زیست محیطی در ارتباط با همه فعالیتها و در جهت توسعه پایدار حفظ منابع طبیعی را برای نسلهای حاضر و آینده تضمین نمائیم. در این مقاله به نقش و شیوه های ارتقاء دانش زیست محیطی همگانی با تأکید بر آموزش محیط زیست پرداخته می شود.