سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد شبیری – دانشیار دانشگاه پیام نور
حسین میبودی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد لاهیجان
عادله سرادی پور – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

با افزایش مسائل زیست محیطی مانند بحران انرژی اتلاف و تخریب منابع طبیعی و افزایش مواد زائد ناشی ازتوسعه شهرنشینی و صنعتی اثرانسان برمحیط نیز مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است زیربسیاری ازاین مشکلات ناشی ازپیامدهای مستقیم و غیرمستقیم رفتارهای انسان است )Williams, 2002 اموزش محیط زیست براین اعتقاد است که انسان میتواند درسازگاری با طبیعت زندگی کند و دراین راستا میتواند تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ نماید که طی این تصمیمات به نسلهای آینده نیز توجه شود و توجه به نسلهای آینده هدفی است که دراموزش محیط زیست باید مورد توجه قرارگیرد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی با این هدف تهیه شده است که به بررسی ضرورت آموزش محیط زیست درنهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی درجامعه پرداخته شده است.