سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر ماشین چی – عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده:

امروزه استفاده از رایانه زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه های توسعه اغلبکشورها نشان دهنده محوری بودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات دراین گونه فناوری اطلاعات و ارتباطات را میتوان به عنوان ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقا کیفیت و برنامه هاست کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد به گونه ای که شیوه های سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار دهد و دیگر نیازی به حضور فیزیکی در کلاسهای درس نباشد این مقاله سعی شدارد تا با معرفی آموزشهای مجازی و الکترونیک بررسی وضعیت آموزش مجازی درایران و بیان این مسئله که دیگر در هزاره سوم آموزش مجازی تنها یک امر جایگزین به شمار نمی رود بلکه یک ضرورت است توجه و عنایت هرچه بیشتر طراحان و برنامه ریزان آموزشی را به خود معطوف دارد و گامی هرچند کوچک در جهت پایه ریزی زیرساختهای لازم به منظور مهیاسازی بستر فرهنگی برای حرکت به سمت مجازی شدن بردارد.