سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عبدی کوسالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی نراق
حمید جعفریان یسار – عضوهیات علمی دانشگاه تربیت معلم قم ودانشجوی دکترای فلسفه تعلیم وترب

چکیده:

آموزش و یادگیری همواره مورد توجه ملتها،سازمانها و ادارات گوناگون بوده وبه عنوان یک عامل راهبردی برای موفقیت فرد،سازمان و جامعه به شمار می رود. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات وگسترش چشمگیر آن بر تمام ابعادزندگی بشرتاثیر بسزایی داشته است. امروزه فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات امکان دسترسی به آموزش رامتناسب با انواع نیاز ها محقق ساخته است.با توسعه روز افزون ارتباطات درسطح جهان ووجود امکانات ارتباطی قوی نظیر: اینترنت و محیط شبکه و گسترش استفاده از شبکه ها و همچنین فن آوری رایانه ای همه عرصه های زندگی بشر از جمله :تعلیم و تربیت را متحول نموده و به همین دلیل دولت و مراکز آموزشی و سازمانها در حال سرمایه گذاری های کلان برای یافتن راههای بهتر و سریعتر در مسأله آموزش هستند. آموزش مجازی عاملی برای نظام مند کردن اهداف آموزش و توسعه دانش و یادگیری در کشور و جامعه است.دراین مقاله، ضمن مرور ادبیات نظری آموزشهای مجازی ومقایسه آن با آموزش کنونی(کلاس درس)وبیان مزیت های آن، به اهمیت وضرورت آموزش مجازی با توجه به گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات ،متناسب بودن آموزشهای مجازی با نیازهای دنیای کنونی دانش پژوهان ،رشد وپیشرفت جوامع وارتقا کیفیت یادگیری ودانش بررسی وپرداخته می گردد.