سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم باقری – مهندس برق مخابرات، کارشناس مرکز مدیریت و کنترل ترافیکشهر اصفهان

چکیده:

ترافیکبه عنوان جزئی لاینفکاز زندگی امروزه انسان درآمده است. کمتر جامعه ای را می توان یافت که در قرن اخیر با مسأله ترافیکو مشکلات آن دست به گریبان نبوده و یا یکی از بزرگترین دغدغه هایمسئولین نباشد. در این بین یکی از مشکلاتی حادی که برای جامعه بوجود می آید، درگیر شدن تمامی افراد جامعه با این پدیده است به گونه ای که تمامی سنین و جنسها با این معضل و مشکل روزافزوندرگیر می باشند. یکی از گروه های درگیر در این مسأله کودکان هستند که برای کاستن از مشکلات جامعه از خلال تربیت آنان و نیز مصون نگه داشتن این گروه سنی از خطرات احتمالی، تربیت و فرهنگسازی درخانواده و نظام آموزشی واجب می نماید. در این مقاله، سعی نگارنده بر این بوده است تا با نشان دادن زوایایی هر چند کوچکاز مشکل به مسأله تربیت و جامعه پذیری صحیح کودکان در خانواده و مدرسه در خصوصمسأله ترافیکپرداخته و در آخرنیز پیشنهاداتی برای افراد مسئول تربیت کودکان چه در داخل خانواده و چه مدرسه آورده شده است تا در زمینه ایمن نگه داشتن کودکان از مسایل و خطرات ترافیکی از آن استفاده نمایند.