سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی یوسفی –
رضا یوسفی –

چکیده:

آموزش علوم بیشتر به آموزش راه یادگیری می پردازد که آگاهی از آن برای هر فردی لازم است، چرا که او دنیایی زتدگی می کند که سریعاً در حال تغییر است و وی باید قادر باشد خود را دائم با آن تغییرات هماهنگ سازد و به یادگیرنده مادام العمر تبدیل شود .از آنجا که پرورش سواد علمی هدف اصلی برنامه ی آموزش علوم است ، سعی شده است در همه ی بخش های مقاله بر کسب سواد علمی و فناورانه تاکید شود .ارائه مقاله به شکلی است که ابتدا خواننده با اهداف و اهمیت آموزش علوم که مبتنی بر ابعاد سواد علمی است آشنا می شود.همچنین برای اینکه بدانیم دیدگاه کاوشگری چه تاثیراتی بر برنامه ریزی و آموزش علوم گذاشته است به سیر تحول برنامه ی درسی علوم پرداخته شده است.در ادامه برای تدریس علوم در بینش جدید ، معلمان برای این که برنامه ی علوم با رویکرد کاوشگری را برای دانش آموزان خود طراحی کنند معیارهای تدریس علوم و روش های ویژ ه ی آموزش علوم ارائه می شود.