سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جمیله هادیزاده – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

کارآفرینی را باید یکی از ضروریات هزاره جدید دانست عصری که به جامعه اطلاعاتی و هنگامه جهانی شدن مرسوم است و دربردارنده پیامدهای مهمی همچون فراگیری فناوریهای نوظهور و تغییر و تحول شتاب ناک درعرصه مبادلات بشری و رقابت شدید و بیرحمانه درعالم کسب وکار است درچنین فضایی از کارآفرینی به مثابه عامل رشد توسعه و نیز یکی از شاخصهای تاثیر گذار دررصد کردن چشم انداز مطلوب هرجامعه ای یاد می شود که این خود برتاثیرات عمیق و گسترده آن دربه چالش کشیدن انسانهای عصر پست مدرن دلالت دارد نقش آموزش و بویژه آموزش عالی کشورها درفرایند کارافرینی بسیار مهم مطرح شده است تحقیقات نشان میدهد درحال حاضر یکی از مشکلات و بحران اجتماعی مساله اشتغال و آینده شغلی برای جوانان بویژه دانش آموختگان دانشگاه ها و تامین انتظارات آنان بدین وسیله می باشد. ازجمله عوامل مهم درایجاد کارافرینی کیفیت نیرویانسانی و به دنبال آ ن تحقیق و توسعه است