سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی فرزان منش – دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

چکیده:

امروزه درسیستم های میکروالکترونیک جدید به طور گسترده ازمدارهای مجتمع آنالوگ با تکنولوژی CMOS استفاده میشود از این طرو طراحی این مدارات برای واحدهای صنعتی اهمیت ویژه ای دارد درسالهای اخیر محققین روشهای متفاوتی برای طراحی و بهینه سازی مدارهای مجتمع آنالوگ ارایه کرده اند یکی ازا ین روشها استفاده از شبکه های عصبی می باشد و این درحالی است که به دلیل روابط طراحی غیرخطی مدارات مجتمع آنالوگ مدلسازی مدارات با استفاده ازروشهای سنتی طراحی شبکه های عصبی دقت مناسبی ندارد ما دراین مقاله قصد داریم روشی متفاوت برای طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ ارایه دهیم دراین روش ابتدا ازالگوریتم ترکیبی ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری جهت آموزش شبکه های عصبیو مدلسازی مدارهای مجتمع آنالوگ استفاده می کنیم سپس شبکه عصبی آموزش دیده با این روش جهت بهینه سازی مدارات مجتمع مورد استفاده قرارمیگیرند.