سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی صدیقی زاده – هیئت علمی گروه برق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمدمهدی کاظمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ق
مصطفی یوسفی رامندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ق

چکیده:

مدیریت تولید و توزیع انرژی الکتریکی بابد بر اساس تقاضای انرژی برق، اقدام به برنامه ریزی، بهره برداری و سرمایه گذاری بهینه جهت تطبیق عرضه بنماید. با پیشرفت تجدید ساختار در صنعت برق، یکی از عواملی که بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته لست، پیش بینیکوتاه مدت بار می باشد. در پیش بینی بار تکنیک های مختلفی برای مسئله ی پیش بینی کوتاه مدت بار بکار گرفته می شود. اکثر این تکنیک هااز روش های آماری استفاده کرده اند، اما امروزه روش های پیش رفته تری وجود دارند که با استفاده از سیستم های هوشمند، پیش بینی بار را انجام می دهند. یکی از این روش ها، استفاده از شبکه عصبی می باشد، نکته مهم در استفاده از روش شبکه عصبی، نحوه ی آموزش آن می باشد، در این مقاله برای آموزش شبکه عصبی از الگوریتم استعماریICAاستفاده شده است و نتایج خروجی با مدل آموزش پس انتشار نرم افزار متلب مقایسه شده است