سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد باقر علیزاده اقدم – استادیار ، دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
فتانه حاجیلو – دانشجوی دکترای دانشگاه اصفهان و کارشناس تحقیقات جامعه شناسی دانشگاه
فیروزه علیزاده اقدم – دانشجوی کارشناسی برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هموار کردن راه های تحصیل در طول دهه های گذشته یک هدف مهم سیاستی در بیشتر کشورهای در حال توسعه بوده است که بازتاب شناخت تاثیر بنیادی آموزش در توسعه اقتصادی و اجتماعی است.نبود آموزش کافی و ضعف نهادهای آموزشی مهمترین مانع شکل گیری توسعه می باشد و متحول نمودن آموزش مهمترین راهبرد در کشورهای طالب توسعه ذکر شده است.در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری آموزشی مثل سایر زمینه ها برآورد میزان هزینه فایده راه را برای میزان سرمایه گذاری مشخص می کند در این زمینه توجه به دو بازده آموزشی صورت می گیرد : بازده خصوص و بازده احتمالی . هر جند مهمترین انگیزه اشخاص برای سرمایه گذاری در تحصیلات بازده شخصی آن است و هزینه های اجتماعی اموزش به دلیل افزوده شدن ، مخارج صرف شده جامع برای تحصیل ، به هزینه های شخصی سبب می شود بازده احتمالی آموزش کمتر از بازده خصوصی آن محاسبه شود.بایستی توجه نمود که افزایش تحصیلات زنان برای بالا بردن پتانسیل سرمایه انسانی و اجتماعی نیمی از افراد جامعه یک فرصت است ولی اگر مدیریت صحیحی برای آن انجام نگیرد این فرصت ها می تواند به عنوان تهدیدی برای آینده ارزش های جامعه باشد در این مقاله سعی خواهد شد به فرصت ها و تهدیدهای تحصیل زنان در آینده توسعه اجتماعی و فرهنگی ایران پرداخته شود.