مقاله آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: استفاده از رویکرد ارتباطی و شیوه کار گروهی در آموزش کارکنان ناجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش در علوم انتظامی از صفحه ۲۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی: استفاده از رویکرد ارتباطی و شیوه کار گروهی در آموزش کارکنان ناجا
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگلیسی با اهداف پلیسی
مقاله روش تدریس
مقاله رویکرد ارتباطی
مقاله شیوهی کار گروهی
مقاله محیط یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجارباغسیاه رسول
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نیاز به یادگیری زبان انگلیسی با اهداف پلیسی را میتوان یکی از چالش های بزرگ یادگیری کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانست که علیرغم سرمایه گذاری مادی و معنوی، مسیر یادگیری آن با اشکالاتی همراه است. عمده ترین دلیل در ایجاد این چالش، بی توجهی به محیط عملیاتی پلیس است که نیازمند آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی است. لذا آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی، نوعی زبان تخصصی است که نیازمند روش های تدریس، مطالب درسی و اساتید آموزش دیده مختص به این محیط است. تحقیق حاضر با تمرکز بر آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی بر آن است تا با استفاده از روش مشاهده و ثبت تجربیات، یکی از شایعترین رویکردهای آموزش زبان انگلیسی (رویکرد ارتباطی)را در محیط یادگیری پلیس به سنجش بگذارد. محققان با استفاده از ابزارهای پرسشنامه سوال باز و مصاحبه غیرساختاریافته، داده های مرتبط را جمع آوری و این داده ها را به شیوه محتوایی تجزیه و تحلیل کرده اند. نتایج نشان میدهد که رویکرد ارتباطی با استفاده از شیوه کار گروهی در آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی، اجزا و عناصر منحصربه فردی دارد که وابسته به محیط یادگیری پلیس است؛ بنابراین تحقیق پیشنهاد میکند که از دیدگاه کارکنان ناجا استفاده از رویکرد ارتباطی در محیط پلیس ایران در صورتی منطبق با نیازهای محیط یادگیری آنان است که اجزای اصلی موثر بر این شیوه و نیز عوامل محیطی تاثیرگذار که در این مطالعه شناسایی شده است، در روش تدریس به کار گرفته شود.