مقاله آموزش خوش بینی، تاثیر آموزش خوش بینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: آموزش خوش بینی، تاثیر آموزش خوش بینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش آموزان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش خوش بینی
مقاله کفایت اجتماعی
مقاله نوجوان
مقاله دانش آموزان پسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری باغ خیراتی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزی ساره
جناب آقای / سرکار خانم: کاوه محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خوش بینی، تمایل به انتخاب امیدوارانه ترین دیدگاه است و به یک آمادگی عاطفی و شناختی در خصوص اینکه چیزهای خوب در زندگی مهم تر از چیزهای بد است اشاره دارد. از طرفی دیگر، کفایت اجتماعی یکی از سازه های اصلی بهداشت روان است و به عنوان توانایی افراد برای عمل به شیوه سازگارانه متناسب با سن و توانایی شناختی تعریف می شود. توسعه کفایت اجتماعی به عنوان یکی از بهترین پیش بینی کننده های رفتاری، موفقیت علمی و اجتماعی، مشکلات عاطفی و رفتاری در زمان حال و آینده فرد در نظر گرفته می شود. هدف مطالعه تعیین تاثیر آموزش خوش بینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش آموزان پسر مدارس دبیرستان شهر شیراز بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی با نمونه ۲۴۰ نفری و گروه مداخله و کنترل انجام شد. محتوای آموزشی طی دو جلسه ارائه گردید و از روش های بحث گروهی و پرسش و پاسخ استفاده گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تمام عامل های کفایت اجتماعی شامل مهارت رفتاری (۱۸۹٫۳۵±۳۱٫۰۹)، آمایه انگیزش و انتظارات (۳۳٫۰۶±۸٫۹۴)، مهارت شناختی (۱۵٫۶۵±۳٫۸۳) و مهارت هیجانی (۱۶٫۵۸±۳٫۷۸) در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بعد از آموزش افزایش معناداری پیداکرده بودند (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده تاثیر فیلم آموزشی خوش بینی بر عامل های کفایت اجتماعی بودند با توجه به مشکلاتی زیادی که دانش آموزان در این سن با آن مواجه هستند، آموزش خوش بینی از طریق عامل های کفایت اجتماعی بر جنبه های مختلف زندگی آن ها می تواند موثر باشد و روابط بین فردی و اجتماعی آن ها را تقویت کند.