مقاله آموزش جمله های شرطی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: مقایسه دو روش تدریس ساختاری و تکلیف-محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از صفحه ۳۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: آموزش جمله های شرطی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: مقایسه دو روش تدریس ساختاری و تکلیف-محور
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش زبان فارسی
مقاله جمله های شرطی
مقاله روش تدریس تکلیف-محور
مقاله روش تدریس ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دبیرمقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی فر زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محققان حوزه آموزش زبان بر این باورند که شیوه آموزش، تاثیر فراوانی بر سرعت و عمق یادگیری یک زبان دارد. اهمیت موضوع فوق، در آموزش برخی ساخت های زبان فارسی که از پیچیدگی های معنایی و نحوی برخوردارند، آشکار است. یکی از ساخت های مذکور، ساخت جمله های شرطی است که در پژوهش حاضر تلاش شده تا دو روش تدریس ساختاری و تکلیف-محور در آموزش این نوع جمله ها به غیر فارسی زبانان مورد بررسی قرار گیرد و روش تدریس برتر در این زمینه معرفی گردد. بدین منظور، ۳۰ نفر عرب زبان از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش، تحت آموزش جمله های شرطی به روش تکلیف -محور و گروه کنترل، تحت آموزش به روش ساختاری قرار گرفتند. در پایان، از هر یک از این گروه ها آزمونی به عمل آمد. پس از جمع آوری داده های حاصل از آزمون و تجزیه و تحلیل آن ها مشخص گردید که در تدریس جمله های شرطی، روش تکلیف-محور نسبت به روش ساختاری از مزیت بیشتری برخوردار می باشد و می تواند به عنوان روش تدریس برتر مد نظر قرار گیرد.