سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی نحوی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین ناصری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ایمان تاهباززاده مقد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
افشین جمشیدی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به اهمیت حمل و نقل عمومی در کلانشهرها در جهت رفاه و رضایتمندی شهروندان و به هدف ایجاد یک مدل آموزشی سیستماتیک در جهت افزایش ارتقاء کیفی ارائهی خدمات، کاهش تصادفات و بهینه سازی مصرف سوخت، طرح جامع بلند مدت شناسایی، آسیبشناسی و آموزش رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در جهت کاهش تصادفات و بهینهسازی مصرف سوخت با استفاده ازشبیه ساز رانندگی ، با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تعریف گردید. در این پروژه رانندگان به عنوان نیروی هدف و مهمترین عامل انسانی درارائهی خدمات به مهارتهایی در شیوهی رانندگی و شیوهی زندگی در قالب ۴ سطح مختلف دست پیدا می- کنند. آموزش های ارائه شده ۲۰ ساعت تئوری و ۴ ساعت عملی با استفاده از شبیه ساز رانندگی میباشد که با توجه به بررسیهای انجام شده روی استانداردهای روز دنیا، استانداردTRAINER مبنای کار قرار گرفت و با توجه به مطالعهای که روی بیشاز ۴۰۰ راننده انجام گرفت و همچنین شرایط ایران و نقطه نظرات صاحب نظران، این استاندارد بومی سازی شد و در مرحله اول آموزش برای ۲۰۰۰ راننده شرکت واحد و همچنین بخشخصوصی در حال انجام است