مقاله آموزش بین حرفه ای پاسخی به چالش های نظام سلامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: آموزش بین حرفه ای پاسخی به چالش های نظام سلامت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بین حرفه ای
مقاله تعامل بین حرفه ای
مقاله همکاری بین حرفه ای
مقاله علوم سلامت
مقاله چالش های نظام سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفادار زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغییرات گسترده در حوزه ی سلامت سبب گردیده بسیاری از سازمان های آموزشی علوم سلامت، درصدد اتخاذ موثرترین رویکردهای آموزشی برآیند، در این میان آموزش بین حرفه ای به عنوان یکی از رویکرد های نوین و کارآمد توجه زیادی را درسطح بین المللی به خود جذب کرده است. این مطالعه با هدف معرفی آموزش بین حرفه ای و با تمرکز بر زمینه های بروز و شکل گیری آن در علوم سلامت انجام شد.
روش ها: این مطالعه ای مروری تلفیقی در سال ۹۲-۱۳۹۱با جستجوی یکپارچه در پایگاه های اطلاعاتی Pub med، CINHAL Ovid، Science direct همچنین جستجو با موتور جستجوگر Google در منابع اطلاعاتی مختلف مانند مجلات معتبر علمی، گزارشات سمینارها، گزارشات انجمن ها و سازمان های آموزشی با کلید واژه های اصلی آموزش بین حرفه ای، یادگیری بین حرفه ای و عملکرد بین حرفه ای و در محدوده ی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ و به طور عمده به زبان انگلیسی انجام شده است. بیش از ۲۰۰۰ عنوان شامل مقاله پژوهشی، گزارش، صفحات وب، نامه به سر دبیر، کتاب به دست آمد که با بررسی عناوین و خلاصه مقاله ها، ۱۲۰ مقاله که ارتباط مستقیم با هدف و سوال مطالعه داشت، مورد تحلیل محتوی کیفی قرار گرفت. محتوی مقالات مذکور استخراج و نتایج نهایی با نرم افزارMAXQDA  دسته بندی، تلفیق و تنظیم گردید.
نتایج: دو درون مایه اصلی، بیانگر زمینه ی شکل گیری آموزش بین حرفه ای در نظام سلامت به دست آمد. درون مایه «چالش ها» شامل چهار طبقه: تغییرات پویا و همه جانبه ی جوامع بشری، ضعف در ارائه مراقبت کیفی، بحران نیروی انسانی و نارسایی های آموزش تک حرفه ای و درون مایه« راهبردهای سازنده» شامل چهار طبقه: گسترش تعاملات بین حرفه ای، توسعه همکاری های بین حرفه ای، مراقبت تیمی مبتنی بر مددجو و تغییر در فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان علوم سلامت است.
نتیجه گیری: آموزش بین حرفه ای با تمرکز بر تعامل بین حرفه ای و ارتقای فرآیند اجتماعی سازی حرفه ای فراگیران علوم سلامت، صلاحیت و توانمندی لازم جهت توسعه همکاری های بین حرفه ای و ارائه مراقبت تیمی جامع، یکپارچه و مبتنی بر مددجو را در دانش آموختگان، جهت مقابله با چالش های نظام سلامت فراهم می آورد.