سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور شاه ولی – استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
معصومه مؤیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

یکی از تولیدات باغی با قدمت بیش از ۶ هزار سال و اهمیت اقتصادی برای کشور محصول خرما می باشد. طبق آمار سال ۲۰۰۸ فائو میزان تولید خرما ایران پس از کشور مصر، رتبه دوم قیمت آن در بازارهای جهانی در رتبه نهم است. همچنین حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد آن به دلیل کیفیت پایین به عنوان ضایعات از چرخه اقتصادی خارج می شود. برای آموزش بهبود کمی و کیفی این محصول مهم، یک پژوهش برای شناسایی دانش بومی نخلکاران با روش های بررسی اسنادی، مشاهده، و مصاحبه انجام گردید و برای تلفیق دانش بومی با دانش رسمی از الگوی ارتیز استفاده شد که نتیجه آن شناسایی نیازهای آموزشی نخلکاران، ماهران و کارگران مراحل تولید تا توزیع محصول خرما می باشد. بر اساس نتایج این تلفیق، برنامه آموزش بهبود کمی و کیفی این محصول و راهکارهای اجرائی آنها ارائه می شود.