سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نازنین جلیلی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهدی بهبودی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
کبری نجفی – کارشناسی ارشد

چکیده:

آموزش به واسطه اینترنت، و به تبع آن ایجاد کسب و کارهای اینترنتی و تحرک بخشیدن به اقتصاد دیجیتالی با استفاده از توانمندسازی افراد کارآفرین، بخشی از اهداف استراتژیک در سیاستگذاری ها و مدیریت کلان کشورها به حساب می آید. بنابراین، پرورش کارآفرینان و در اختیار قرار دادن برنامه های آموزشی آنلاین و بومی به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور اثر بخشی هر چه بیشتر برنامه های آموزش کارآفرینی، در این مطالعه وضعیت موجود دوره ها ی آموزش کارآفرینی در ایران و جهان به شیوه کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و با یافتن نقاط – ضعف دوره های موجود در ایران یک چارچوب نظری در جهت ایجاد برنامه ای مطلوب، بومی و اینترنت محور تدوین شده، و از این طریق الگوی تهیه یک برنامه آموزش مناسب برای پرورش کارآفرینان از طریق اینترنت در ایران را ایجاد و ارائه نموده است.