مقاله آموزش اهداف عمومی و دانشگاهی در مکالمه زبان عربی با تکیه بر سیلابس مفهومی- کاربردی و روش کارمحور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: آموزش اهداف عمومی و دانشگاهی در مکالمه زبان عربی با تکیه بر سیلابس مفهومی- کاربردی و روش کارمحور
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندی های یادگیری
مقاله الگوی آموزش زبان خارجی
مقاله عربی برای اهداف عمومی
مقاله برون داد زبانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی عدنان
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: خمیجانی فراهانی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: همایونی سعداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طی سال های اخیر، تلاش های گسترده ای به منظور ایجاد شیوه های نوین آموزش خارجی در راستای تسلط زبان آموزان بر مهارت های مختلف زبانی صورت گرفته است. زبان نیز به عنوان ماده اصلی فرایند آموزش، بحث و جدل های مختلفی را از سوی دانشوران حوزه های مختلف به خود اختصاص داده است که هر یک از این آرا و افکار به نوبه خود شایان واکاوی و نقد و بررسی است.
در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی می کوشیم تا با بررسی توانمندی های لازم برای فراگیری زبان عربی در دو حوزه شنیدن و گفتار نقش مدل ترکیبی notional functional syllabus (سیلابس مفهومی کاربردی) و روش task-based approach (کارمحور) را برای اهداف Arabic for the general purpose (عربی برای اهداف عمومی) و purpose general Academic Arabic for the (عربی برای اهداف عمومی دانشگاهی) مورد ارزیابی قرار دهیم.
مهم ترین نتیجه حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد برای ایجاد ارتباطی سازنده با گویشوران زبان خارجی، دانش زبانی و حتی درون داد کامل زبان از تاثیر چندانی برخوردار نیست، بلکه ایجاد محیط محاوره ای شبیه سازی شده به فرهنگ و اجتماع گویشوران خارجی، کارکرد گرایی و کار محوری، زمینه سازی برای کاربرد زایشی توانش زبانی و در نهایت، برون داد مداوم و عملی زبان از سوی زبان آموز، نقش برجسته ای در ایجاد انگیزه و تسلط به زبان خارجی ایفا می کند.