سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه ابراهیمی کوشک مهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
اعظم محمدزاده قصر – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه بهمن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در دنیای امروز تحولات علمی و تکنولوژی به حدی سریع پیش می رود که شاهد تغییر و تحولات بسیاری در جهان هستیم، در چنین شرایطی آموزش و بهسازی به عنوان مهمترین و مؤثرترین دست افزارهایی است که می تواند شهروندان یک جامعه، که از مهمترین منابع توسعه یک کشور در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند، را با این تغییر و تحولات آشنا سازد و آنها را در دستیابی به مهارت ها و توانایی ها برای داشتن حضور فعال و پرثمر در عرصه های مختلف محلی، منطقه ای، ملی و جهانی یاری رساند،. با عنایت به مزایا و اهمیت آموزش الکترونیکی، این نوع آموزش می تواند به عنوان مؤثرترین روش آموزش به شهروندان تلقی شود، در این مطالعه، که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفت، مزایای آموزش الکترونیکی برای آموزش شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید: سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی یکپارچه و گسترده به صورت الکترونیکی و حق انتخاب یادگیرندگان در تعیین دوره های آموزشی، در آموزش الکترونیکی باعث می شود که شهروندان با هر نیاز ویژه به منابع مورد نیازشان دسترسی داشته باشند،کاهش زمان و هزینۀ رفت وآمد و امکان دسترسی در هر زمان و مکان، در این نوع آموزش علاوه بر مقرون به صرفه بودن آن، به شهروندان در هماهنگی بین فعالیت های روزمره و آموزش شهروندی یاری می رساند، پرورش قوه تخیل، مهارت حل مسئله، رشد تفکر انتقادی و یادگیری اکتشافی که ماحصل استفاده از این روش آموزشی است باعث به تحقق پیوستن هدف اساسی آموزش های شهروندی که تقویت قوه تخیل و استعدادهای بالقوه شهروندان است، می شود.