سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید حقیقت دوست – دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سو
پوریا فلاح – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه مازندران،
بهینه رصدی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه مازندران،
بهار پناهبر – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه مازندران،

چکیده:

در سازمانهای اجتماعی مانند دانشگاه ها، منابع انسانی نقشی کلیدی در چارچوب کلی توسعه سازمانی دارد. اگر چه افراد با ارزش ترین دارایی نهادهای آموزش هستند، همچنین در شرایط مالی، بسیاری از دانشگاه های معروف روشهایی را برای مدیریت کارکنان، نه برای مدیریت منابع انسانی خود ایجاد می کنند. ا لبته، علل ریشه ای مختلفی برای آن وجود دارد: از یک سو، نهادی های آموزشی به نوع خود سازمانهای بسیار ویژه ای هستند، و از سوی دیگر با یک چارچوب نظارتی سختگیرانه ای اداره می شوند. در طی چند سال گذشته استقلال نهادی رو به رشدی را شاهد بوده ایم. بنابراین به نهادهای آموزشی مسئولیت بیشتری برای مدیریت کارکنان داده شده است. (به این معنی است که آنها به عنوان کارفرمایان عمل می کنند). با توجه به اینکه گزینه های بهتری برای شکل گیری و مدیریت منابع انسانی در پی این توسعه می آیند، هم اکنون باید بر ابداع ابزارهای مناسب آموزش منابع انسانی تمرکز کرد. در ا ین مقاله به برخی روشها و ابزارهای آموزشی روز دانشگاه های دنیا و تجربیات پیاده سازی این روش ها پرداخته شده است.