سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی کوهی نژاد – دانشجوی برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی عادلی جعفر لو – دانشجوی برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
معصومه نجفی – دانشجوی برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

دگرگونی در ارتباطات جهانی موج تازه از دگرگونی های بنیادین را در همه ی زمینه ها به ارمغان آورده است. براثر این دگرگونی ها زندگی در ابعادی بسژرف تر از پیشبه دانشو فناوری اطلاعات متکی شده است.یکی از این زمینه های جدید کارآفرینی است که در واپسین سال های سده ی بیست مورد توجه گروهای آموزشی کشورهای جهان قرار گرفت.کارآفرینی به عنوان موتور محرکه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرایند توسعه ی جوامع دارد.کارآفرینی به عنوان یک رشته علمی همانند سایر علوم دارای مجموعه ای از اصول و قواعد علمی و عملی است و بر روی این فرضیه که کارآفرینی غیراکتسابی است خط بطلان می کشد.دراین پژوهشپساز بیان کارآفرینی و اهمیت آن به بحث در باره آموزش کارآفرینی و محتوای برنامه های آموزشکارآفرینی پرداخته شده و در نهایت راهکارهایی برای توسعه ی کارآفرینی در ایران بیان شده است.