سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی نخعی فدافن – شرکت آب و فاضلاب مشهد

چکیده:

سرزمین ایران یکی از لرزه خیزترین کشورهایدنیاستو همواره با خطر وقوع زلزلههای شدید که مهمترین سانحه طبیعی در ایران میباشد روبرو است.. زلزله ۳۱ خرداد ۶۹ که تلفات و خساراتبیشماری در خطه سرسبز شمال برجایگذاشتو زلزله ۵ دی ۸۲ در شهر بم که ۳۵ هزار کشته برجایگذاشتاز مهمترین آنهاستوتجربه نشان میدهد که با حفظ آمادگی و آگاهی از آنچه که باید در حین و پساز وقوع زلزله انجام داد و پیشبینی و اجرای اقدامات ایمنی لازم میتوان تا حد زیادی از خطرات زلزله پیشگیری کرده و از میزان خسارات وارده کاستویکی از مهمترین ابزارها جهتدستیابی به این امر، آموزشصحیح و بهنگام و بررسی نقشکلیدیزنان میباشد چراکه متأسفانه بر طبق آمارها زنان و کودکان اولین و بیشترین قربانیان زلزله بودهاند.