سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه گردشگری

چکیده:

منابع انسانی مهمترین مولفه سازمانی در سازگاری ، ماندگاری و توسعه بنگاههای اقتصادی با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی هستند. در حقیقت پیام رساو صریح این تغییرات و شرایط نوین جهانی برای بنگاه های اقتصادی ، پیام تولید، انتقال، کاربرد و ذخیره دانش و مهارت از راه رویکردها و مکانیزم های اثربخشی، مانند مدیریت دانش، سازمانهای یادگیرنده و خاصه آموزش و بهسازی منابع انسانی است. دراین نوشتار با مروری بر پژوهش های پیشین درمورد ارتباط بین آموزش سازمانی و بهره وری سازمان و با تاکید بر آموزش های ضمن خدمت، بر وجود این ارتباط تاکید کرده و مفاهیم مرتبط با آموزش و بهره وری را بیان نمودیم. مقاصد آموزش های ضمن خدمت را مطرح کرده و درنهایت برای هرچه مفیدتر بودن برنامه های آموزشی درمسیر بهره وری سازمان ها پیشنهاداتی ارائه کردیم