مقاله آموزشهای دینی زنان مقدمه تربیت دینی فرزندان، (مطالعه موردی: زنان شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: آموزشهای دینی زنان مقدمه تربیت دینی فرزندان، (مطالعه موردی: زنان شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معارف اسلامی
مقاله تعلیم و تربیت
مقاله آموزش و ایفای نقش آن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف مشخص کردن وضعیت شرکت زنان ساکن شهر تهران در کلاسهای معارف اسلامی به عنوان مقدمه تربیت اسلامی فرزندانشان انجام شده است.
روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی، و از لحاظ روش گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل زنان دارای فرزند ساکن در شهر تهران بوده اند که ۴۰۹ نفر از آنان به روش خوشه ای طبقه ای از مناطق ۲، ۵، ۷، ۹، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ شهر تهران به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شده اند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته گرد آوری شد. در تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از شاخصهای آمار توصیفی برای تعیین معنا داری تفاوتها از آزمون کای اسکوئر نیز استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در حال حاضر حدود یک چهارم از زنان تهرانی درکلاسهای معارف اسلامی شرکت می کنند که مهمترین نیازهای آموزشی خود را به ترتیب در حوزه قرآن، احکام و اخلاق ذکر کرده اند.