سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

بهزاد شوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
فاطمه شفیقی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

کارآفرینی فرآیندی است که درآن ایده های بدیع و مناسب به منظور بهره برداری ازفرصت ها و منابع موجود در جهت اشتغال شناسایی و پیاده سازی می شود. در ایران همانند سایر کشورها به کارآفرینی به عنوان موتورتوسعه ملی نگاه می شود. بنابراین، آموزش و توجه کافی به کارآفرینان، ترویج کارآفرینی، ابتکار و استقلال فردی، ایجاد سازمانهای مجازی و تقویت حوزه IT حمایت از مالکیت فکری و انجام فعالیت های گروهی در کنار حمایت های دولت و منابع مالی برای گسترش کارآفرینی ضروری است. از اینرو نیاز روز افزون به آموزش افراد جامعه به منظور کارآفرینی و نیز توسعه آموزش و ایجاد خلاقیت و نواوری در کارکنان به منظور توسعه بهرهوری کاملا محسوس است. با توجه به توسعه سیستمهای آموزشی مبتنی بر اینترنت، امکان فراهم کردن دورهها و محتواهای آموزشی فراهم میشود که بتوان از آنها در ایجاد دورههای کارآفرینی با افزایش دانش سازمانی کارکنان استفاده نمود. رویکرد نوین یادگیری الکترونیکی، همانند دیگر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، انقلابی در زمینه یادگیری ایجاد کرده است. یادگیری الکترونیکی و یادگیری مبتنی بر وب، با ارائه ویژگیهای کاربرپسندی چون یادگیری در هرزمان، در هر مکان، یادگیری فردی در کنار یادگیری مشارکتی ، یادگیری مبتنی بر نیاز و نیز ایجاد امکان یادگیری مستقل و مبتنی بر علایق و استعدادهای شخصی، توجه بسیاری از افراد را در سراسر جهان به خود جلب نموده است. لذا در این مقاله بر آنیم تا پس از ارائه توضیحاتی در مورد کارآفرینی، آموزش کارآفرینی و آموزش الکترونیکی و همچنین ارائه مثالی از آموزش الکترونیکی در یکی از شرکت های خارجی، به ارائه مدلی از کارآفرینی الکترونیک بپردازیم .