سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی زارع خلیلی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
حیدر چوپانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

گسترش فناوری اطلاعات روش های آموزشی را متحول و به جهت الکترونیکی شدن پیش برده و از این لحاظ مزایای بسیاری را برای سازمان ها به ارمغان آورده است.آموزش الکترونیکی یکی از روش های آموزشی نوینی است که به تازگی مطرح شده است.در حقیقت آموزش الکترونیکی را می توان به نوعی پاسخ منطقی و مناسبی به الزامات و ویژگی های قرن بیست و یکی که همان عصر اطلاعات می باشد،دانست.به طور کلی آموزش الکترونیکی،شییوه آموزشی جامعی است که در هر زمان، مکان و با هر سرعنی قابل استفاده می باشد.به عبارت دیگر در این نوع آموزش ها این فراگیران هستند که محور فعالیت قرار می گیرند و مطالب را با توجه به توانایی ها و قابلیت های خود مورد اتفاده قرار می دهند.در مقاله حاضر ضمن پرداختن به مفهوم آموزش الکترونیکی، الزامات و زیرساخت های آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان مزایای این نوع آموزش ها و همچنین موانع استفاده از آموزش های الکترونیکی در ایران تحلیل و بررسی می شود .