سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر شریفی مطلق –

چکیده:

تحولات شتابنده عصرحاضر تغییر و تحول درطراحی و برنامه ریزی شیوه های مدیریتی و روشهای اجرایی زیرساختهای کشور برای توسعه پایدار و متوازن با دیدگاه استراتژیک را امری اجتناب ناپذیر می نمایاند افزایش نرخ رشد تغییرات محیط اینده را غیرقابل پیش بینی نموده و احتمالات زیادی را به تصویر می کشد لذا سازمان ها و نهادهای متولی بخصوص مراکز لجستیکی و مدیریت زیرساخت ها ناگزیر به همگامی با این تغییرات می باشند برای مقابله با چالشهای فرارو درامرزنجیره لجستیک و به منظور رسیدن به توسعه پایدار و متوازن اهتمام ویژه به اموری همچون پژوهش فرایند برنامه ریزی مدرن و نوسازی را بیش از پیش مطالبه می نماید تغییرات جزیی امروز ممکن است فردا کهنه و کارایی خود را از دست داده باشند درک زمان تغییر میزان تغییر و اینکه چه چیزی لازم است تغییر یابد و اقدامات مناسب برای تغییرات اصولی اساسی و استراتژی برای رسیدن به اهداف فوق می باشند.